May 17 - May 23

Charbonneau Center, Mandan, Mead Hall, Program Center - Activity A (Day Use Only), Program Center - Activity B, Red Arrow
 «
 
 
» 
Sun, May 17 Mon, May 18 Tue, May 19 Wed, May 20 Thu, May 21 Fri, May 22 Sat, May 23
Closed Me...
Closed Me...
Closed Me...
Closed Me...
Closed Me...
8:00 AM             
             
             
             
9:00 AM             
             
             
             
10:00 AM             
             
             
             
11:00 AM             
             
             
             
12:00 PM             
             
             
             
1:00 PM             
             
             
             
2:00 PM             
             
             
             
3:00 PM             
             
             
             
4:00 PM             
             
             
             
5:00 PM 
 5:00 PM
Troop 6055 Camp Sacajawea ...
         
           
           
           
6:00 PM           
           
     
 6:30 PM
CAMP - Sacajawea - Program...
   
         
7:00 PM         
         
         
         
8:00 PM