May 3 - May 9

Charbonneau Center, Mandan, Mead Hall, Program Center - Activity A (Day Use Only), Program Center - Activity B, Red Arrow
 «
 
 
» 
Sun, May 3 Mon, May 4 Tue, May 5 Wed, May 6 Thu, May 7 Fri, May 8 Sat, May 9
8:00 AM
  3:30 PM
CAMP - Sacajawea - Charbon...
           
           
           
           
9:00 AM           
           
           
           
10:00 AM           
           
           
           
11:00 AM           
           
           
           
12:00 PM           
           
           
           
1:00 PM           
           
           
           
2:00 PM             
             
             
             
3:00 PM             
             
             
             
4:00 PM             
             
             
             
5:00 PM 
 5:00 PM
Troop 6055 Camp Sacajawea ...
 5:00 PM
Troop 6075 Camp Sacajawea ...
       
         
         
         
6:00 PM         
         
   
 6:30 PM
CAMP - Sacajawea - Program...
   
       
7:00 PM       
       
       
       
8:00 PM